Witaj, Gościu O nas | Kontakt | Mapa
Wortal Forum PHPEdia.pl Planeta Kubek IRC Przetestuj się!

Apache i MySQL na Windows

Instalacja Apache

Najważniejszym składnikiem naszego środowiska jest Apache. Pamiętać należy, że dla Apache 2.0 podstawową platformą, jeśli chodzi o Windows są te wersje, które opierają się o jądro NT. Jest to spowodowane między innymi tym, iż Windowsy z rodziny NT są wyposażone w mechanizm tzw. Services, które umożliwiają uruchamianie procesów w tle (podobnie do daemonów znanych z systemów U*nix/Linux). Procesy te działają nawet wtedy, gdy nie jest zalogowany żaden użytkownik.

Szczegółowe kroki instalacji znajdują się w oficjalnej dokumentacji, którą można znaleźć pod adresem http://httpd.apache.org/docs-2.0/platform/windows.html. W niniejszym artykule po prostu zainstalujemy w najprostszy sposób działający serwer, który w zupełności wystarczy do pierwszych testów.

Kolejne ekrany instalacji zawierają:

  • Informacje powitalne;
  • Licencję na używanie i rozpowszechnianie pakietu, którą musimy oczywiście zaakceptować;
  • Komunikat "Przeczytaj to najpierw" zawierający informacje o samym Apache (czym jest, skąd pobrać, ważne pliki do przeczytania);
  • Informacje serwera: Network Domain:domena w jakiej będzie pracował nasz serwer. Jeśli nasz komputer znajduje się (będzie się znajdował) w domenie serwer.domena.pl, wpisujemy domena.pl. Najprostszym rozwiązaniem jest wpisanie 127.0.0.1 co oznacza localhost. Server Name: nazwa serwera, czyli bazując na przykładzie powyżej, wpisujemy serwer.domena.pl (najprościej: 127.0.0.1) Administrator's email adress: adres administratora. Tutaj możemy podać nasz adres, lub dowolny, jak np. someone@example.com.Dla Windowsów rodziny NT zaznaczamy na tymże ekranie również opcję "for All Users, on Port 80, as a Service " - jest to najwygodniejsza opcja, gdyż nie musimy uruchamiać serwera ręcznie, za każdym razem, gdy chcemy go użyć.
  • Setup Type: Typ instalacji. Tu nie ma filozofii - wybieramy domyślnie zaznaczoną instalację domyślną.
  • Destination folder: Miejsce, w którym zainstalujemy nasz serwerek. Wybieramy nasz wcześniej utworzony folder C:\WebServer. Instalator sam utworzy w nim katalog Apache2 i skopiuje do niego wymagane pliki.

Teraz nie pozostało nic innego jak kliknąć na Install i cieszyć oczy rosnącym paskiem postępu. Po zakończeniu instalacji w systemie zostanie uruchomiona nowa usługa a w Zasobniku Systemowym zobaczymy taką ikonkę:

Zielony trójkącik oznacza pracującego Apache'a, czerwony - usługę zatrzymaną. Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer możemy klikając na tę ikonkę lewym klawiszem myszy. Przyda się nam to podczas dokonywania zmian w konfiguracji serwera. Na chwilę obecną pozostało nam sprawdzić czy serwer działa. Aby tego dokonać, otwórzmy nasza ulubioną przeglądarkę, i wpiszmy tam http://localhost. Jeśli zobaczymy stronę powitalną serwera, znaczy to, że wszystko się do tej pory udało.

Dobrym zwyczajem jest przeniesienie głównego katalogu dokumentów w jakieś bezpieczne miejsce. Bezpieczne - czytaj "Moje dokumenty" lub inna partycja. Dlaczego? Dlatego, że zwykle pamiętamy o zarchiwizowaniu "Moje dokumenty" przed ewentualną reinstalacją systemu. W związku z powyższym musimy wyłączyć Apache (patrz akapit powyżej) a następnie w dowolnym edytorze tekstu (nawet w Notatniku) otwieramy plik "C:\WebServer\Apache2\conf\httpd.conf", wyszukujemy ciągi

i zamieniamy je na (przykładowo)

Document Root to miejsce, z którego Apache domyslnie pobiera wszystkie obsługiwane przez siebie dokumenty, Directory natomiast jest to zestaw dyrektyw sterujących tym, co się w danym katalogu może dziać. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do: http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#directory.

Zapisujemy zmiany, tworzymy katalog, który przed chwilą zadeklarowaliśmy jako Document Root i uruchamiamy Apache. Od tej pory, wszystkie nasze projekty WWW umieszczać będziemy w katalogu, jaki zadeklarowaliśmy powyżej. Domyślnym rozszerzeniem, jakie uznaje Apache po instalacji dla dokumentów HTMLowych jest *.html. Podczas instalacji PHP zobaczymy, że można to w prosty sposób zmienić.

W zasadzie to koniec instalacji Apache. Opis szczegółowej konfiguracji i dostosowywania do własnych potrzeb wykracza poza ramy niniejszego materiału. Przejdźmy zatem do kroku kolejnego, którym jest...

Informacje na podobny temat:
Wasze opinie
Wszystkie opinie użytkowników: (1)
Apache i MySQL na Windows
Poniedziałek 06 Luty 2006 12:55:04 am - chlebek <martaitadek_at_wp.pl>

Co należy dodać lub poprawić jesli łopatologia:
w ../conf/httpd.conf
DefaultLanguage pl
AddDefaultCharset ISO-8859-2

NameVirtualHost 127.0.0.1:80
aby mieć gdzie testować

<VirtualHost 127.0.0.1:80>
ServerAdmin someone@dummy-host.example.com
DocumentRoot "C:\WebServer\html"
ServerName testowy
ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>
na końcu pliku dopisz wiersze:
# Dla PHP
ScriptAlias /php/ "C:/WebServer/php4"
LoadModule php4_module "C:/WebServer/php4/sapi/php4apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php .php3

Dalej PHP
brak w skcji
; Paths and Directories ;
doc_root = "C:\WebServer\html"
user_dir = "C:\WebServer\html"
zmienić i odremować
default_charset = "iso-8859-1" na
default_charset = "iso-8859-2"
dobrze by było odremować bibliotekę
przygotowanie dla plików graficznych
extension=php_gd2.dll

I dla WIN XP w
c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
dopisujemy na końcu
127.0.0.1 testowy #folder testowy

i po restarcie mamy mieć ok

Mentax.pl    NQ.pl- serwery z dodatkiem świętego spokoju...   
O nas | Kontakt | Mapa serwisu
Copyright (c) 2003-2022 php.pl    Wszystkie prawa zastrzeżone    Powered by eZ publish Content Management System eZ publish Content Management System