Witaj, Gościu O nas | Kontakt | Mapa
Wortal Forum PHPEdia.pl Planeta Kubek IRC Przetestuj się!

Phiend: Łańcuchy akcji

Rodzaje akcji

Phiend rozpoznaje dwa odmienne rodzaje akcji: akcje logiki i akcje widoku. Rodzaj każdej z nich musi być określony w pliku konfiguracyjnym.

Obydwa rodzaje mogą posiadać dopasowania i obydwa mogą wymagać uwierzytelnienia.

3.1. Akcje logiki

Akcja logiki, teoretycznie rzecz biorąc, powinna realizować logikę biznesową twojej aplikacji. Phiend nie sprawdza, co robi akcja, ani też nie przeszkadza żadnej w zapisaniu wyjścia. Jednak lepiej jest, jeśli akcja logiki nie precyzuje żadnych wysłanych danych. Do tego celu korzystniej jest używać akcji widoku.

Akcja logiczna musi zawierać jedną funkcję, o następującej składni:

mixed perform()

Funkcja ta nie przyjmuje żadnych argumentów. Musi zwracać ciąg znaków lub false:

  • Zazwyczaj, akcja zwraca ciąg znaków zawierający nazwę następnej akcji, która ma być wykonana. Akcja logiczna NIE MO?E kończyć łańcucha akcji, więc normalnie twoja akcja powinna zawsze przywracać aktualną nazwę akcji.
  • Jeśli coś pójdzie nie tak, akcja może zwracać false. Jest to równoznaczne z niespełnionym uwierzytelnieniem akcji. Łańcuch akcji zostaje przedwcześnie przerwany a jeśli dla tej akcji została określona akcja trybu zastępczego, w zamian właśnie ona zostanie wykonana.

3.2. Akcje widoku

Akcja widoku różni się od akcji logiki tym, że to ona zawsze kończy łańcuch. Dlatego też nie ma potrzeby zwracania nazwy kolejnej akcji, która ma być wykonana - żadne inne akcje nie będą wykonane na to żądanie. Lepiej, aby określenie wszystkich wysłanych danych było wykonane w akcji widoku. Zauważ, że wszystkie łańcuchy akcji muszą się kończyć właśnie tą akcją. W przeciwnym wypadku Phiend zgłosi błąd. Jednak, możliwe jest, aby była ona ostatnią (i zarazem jedyną) akcją w łańcuchu. Jeśli nie musisz przetwarzać dużej ilości informacji, jest to najprostsze rozwiązanie.

Akcja widoku musi zawierać jedną funkcję, o następującej składni:

void display()

Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Może ona zwracać false lub true. False powinno być zwracane tylko wtedy, gdy twój widok nie jest w stanie sam się wyświetlić- na przykład, kiedy używasz wzorcowego silnika a brakuje pliku wzorcowego. W takiej sytuacji jednak, Phiend po prostu wyzwoli błąd krytyczny.

Informacje na podobny temat:
Wasze opinie
Wszystkie opinie użytkowników: (0)
Mentax.pl    NQ.pl- serwery z dodatkiem świętego spokoju...   
O nas | Kontakt | Mapa serwisu
Copyright (c) 2003-2023 php.pl    Wszystkie prawa zastrzeżone    Powered by eZ publish Content Management System eZ publish Content Management System