Witaj, Gościu O nas | Kontakt | Mapa
Wortal Forum PHPEdia.pl Planeta Kubek IRC Przetestuj się!

Phiend: Konfiguracja

Plik samoładujący i uruchamiający się

Plik ten jest umieszczony w głównym katalogu witryny. Możesz nadać mu nazwę jaką chcesz - od niej będzie zależeć, co będzie trzeba wpisać do przeglądarki, aby uzyskać dostęp do twojej aplikacji.

<?php
define('PHIEND_DIR' , '/path/to/phiend/library/');
define('CODE_DIR', '/path/to/your/php/files/');
define('SESSION_DIR', '/path/to/session/directory/');
define('LOG_DIR', '/path/to/log/directory/');
define('CONFIG_OUTPUT_DIR', '/path/to/config/output/directory/');

session_set_cookie_params(0);
require_once PHIEND_DIR . 'ActionController.class.php';
$actionController = & new ActionController();
$actionController->debugMode = true;
$actionController->run();
?>

Najpierw plik określa położenie kilku katalogów. Musisz zmodyfikować ten plik, tak, aby podane było właściwe położenie wszystkich katalogów. Tu nic nie może być przyjmowane domyślnie. Funkcja tych katalogów jest następująca:

Katalog, w którym znajduje się Phiend

Katalog, w którym powinny być umieszczone pliki sesji. Dobrze byłoby mieć dla tego celu oddzielny katalog, ponieważ informacje z sesji nie powinny dać się odczytać nikomu innemu poza tobą. Jeśli ktoś zdoła przeczytać zawartość katalogu, wszystkie aktualnie uruchomione sesje zostaną skompromitowane.

Katalog, w którym umieszczony jest kod PHP, katalog główny kodu

Katalog, w którym Phiend powinien umieścić swoje pliki logowania. Logowanie jest dodatkową, ale bardzo zalecaną cechą. Ten katalog musi być możliwy do nadpisania przez twój serwer sieciowy. Logowanie szerzej opisane jest w "Przetwarzanie błędów i komunikatów".

Katalog, w którym Phiend powinien zapisać kod PHP powstały w wyniku parsowania twojego pliku konfiguracyjnego. Ten katalog musi być możliwy do nadpisania przez twój serwer sieciowy.

Po określeniu położenia powyższych katalogów, skrypt włącza do tego główny plik Phiend'a i tworzy obiekt "ActionController". Po utworzeniu obiektu (ActionController), możesz ustawić kilka zmiennych tego obiektu. One tworzą konfigurację, która nie może być umieszczona w głównym pliku konfiguracyjnym, ponieważ wpływa na "zachowanie" Phiend'a jeszcze przed analizą składni pliku. Dostępne zmienne to:

Jeśli jest ustawiona jako true Phiend zacznie pracę w trybie wykrywania błędów. Ma to następujące efekty:

  • Plik konfiguracyjny zostanie sparsowany, bez względu na inne ustawienia, czy też jego czas modyfikacji.
  • Wszystkie błędy, komunikaty i zawiadomienia zostaną wyświetlone na ekranie, bez względu na wartość opcji "echo-level". To jedyny sposób aby wyświetlić zawiadomienia uruchomione jeszcze przed parsowaniem pliku konfiguracyjnego.

Wartość domyślna to false, co znaczy, że Phiend nie rozpocznie pracy w trybie wykrywania błędów, chyba, że to wymusisz.

Jeśli jest ustawiona jako true, Phiend nie będzie sprawdzał czasu modyfikacji pliku konfiguracyjnego. Nie przeanalizuje syntaktycznie pliku, chyba, że nie istnieje plik phiend-config.php lub Phiend pracuje w trybie wykrywania błędów.

Po utworzeniu obiektu ActionController i ustawieniu wymaganych zmiennych, program zostaje uruchomiony. Za wykonanie tego odpowiada metoda run.

Plik samoładujący i uruchamiający się jest również miejscem do ustawienia początkowej konfiguracji PHP, przeskoczona konfiguracja domyślna zawarta w php.ini. Dobrym przykładem jest konfiguracja sesji. Jeśli potrzebne ci są jakieś dyrektywy dotyczące konfiguracji, to jest właśnie dobre miejsce do zrobienia tego, jeszcze przed uruchomieniem obiektu ActionController.

× Początek
Parser »
Informacje na podobny temat:
Wasze opinie
Wszystkie opinie użytkowników: (0)
Mentax.pl    NQ.pl- serwery z dodatkiem świętego spokoju...   
O nas | Kontakt | Mapa serwisu
Copyright (c) 2003-2022 php.pl    Wszystkie prawa zastrzeżone    Powered by eZ publish Content Management System eZ publish Content Management System